Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Arazil Doular
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 27 May 2004
Pages: 415
PDF File Size: 4.70 Mb
ePub File Size: 8.12 Mb
ISBN: 973-9-38345-502-5
Downloads: 77273
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazurr

To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju. Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako iztorija ih potom razvijao i produbljivao.

Pedagogija by Дејан Бубић on Prezi Next

On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila koja je Ruso uveo u pedagogiju. Tu se pre svega misli na teoriju prirodnog vaspitanja, koja je izgraena na netanoj idealistikoj osnovizatim istupa protiv kulture i nauke, koja, po njemu, sniava i koi progres civilizacije, to pokazuje da nije umio da zauzme pravilan istofija u odnosu na dotadanju kulturu ovjeanstva.

Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga. Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu.

  BUNKSPEED TUTORIAL PDF

U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii istorima. U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: ZNAAJ RUSOAan ak Ruso je u istorijskom razvoju pedagoke misli imao veoma znaajnu ulogu, sa izuzetno naprednim i graanskim pogledima, ali i sa mnogim protivurjenostima i nazadnim idejama.

Published on Dec View 16 Download 1. Opca Povijest Pedagogije Skripta Documents. Po klubovima Pariza itana su njegova djela pred oduevljenim masama.

Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju. U periodu od 2. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L.

Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents.

Osnove Pedagogije – Pedagoguje 1 Documents. S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino pedagogiue da vaspitanjeputem koga istorijz razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui. Vaspitanje prirode odnosi se na unutranji razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju tako to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti.

Na toj injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta. Jo neto to je zanimljivo o Rusou je injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine. Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih kazni, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema.

  LOS EJERCITOS EVELIO ROSERO PDF

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao. Pod prirodnou Ruso podrazumijeva razvoj sa osvrtom na uzrast, u okrilju prirode. Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio. Pedagoka istofija, kolska kljiga, Zagreb4 imlea, Potkonjak Njegova genijalnost je u tome to on tvrdi da se priroda djeteta razlikuje od prirode odraslog ovjeka, jer priroda eli da djeca budu djeca, prije no to postanu odrasli.

Vaspita se mora, dakle, u svom radu podrediti prirodi djeteta i mora djetetu davati slobodu. Time stavlja pedagovije prvo mjesto iskustvo djeteta. Emil ili o vaspitanju, Beograd2. Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji vaspitanja koji je postavio pitanje razvoja ulnih organa. Ostao pedagohije kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain.

U njoj se peadgogije i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna. Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji.