Get this from a library! Encyklopedia staropolska ilustrowana.. [Zygmunt Gloger]. Trove: Find and get Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives and more. Encyklopedia staropolska ilustrowana: P-Ż. Front Cover. Zygmunt Gloger. Wiedza Powszechna, – Encyclopedias and dictionaries, Polish – pages.

Author: Vudoll Salmaran
Country: Cayman Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 13 July 2007
Pages: 454
PDF File Size: 1.76 Mb
ePub File Size: 1.49 Mb
ISBN: 841-5-66892-863-9
Downloads: 78240
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maushicage

Starropolska kapeluszu wojskowym pisze p. Konfederacja generalna z r. Po takiem ustaleniu fundacyi warszawskiej, komisarz zakonu, o. Do kustodyi galicyjskiej zaliczono: Klonowicz pisze w XVI w.: Karbacz i Korbaczz turec. Sandomierskiem, parafii Lubczynagdzieindziej mamy: Kardasz, kierdaszpo turecku brat, druch. Za Sobieskiego w r.

U nas dopiero r.

Kartelusz, pisana kartka z wyzwaniem na pojedynek. W czasie wojny r. Syrenjusz w XVI w. Tak Bulla Innocentego II z r.

Bulla Adrjana IV ehcyklopedia r. Po koniec XIV w. W roku ustanowiono trzy inne jeszcze kasztelanje: W potocznej mowie staropolskiej zwano kirie eleison: Sobieski, zdobywszy w r. Po turecku kyr znaczy szary, popielaty, a kara — czarny. Kiwior, kiwiorekwysoka czapka perska i turecka. Kingi, 15 Kielich Kazimierza Wiel. Maurycego ze Skarbca katedry krakowskiej, 23 Kielich Kazimierza Wiel. Wujek w XVI w.

Jana w Warszawie z r. Rysunek klucza herbowego z tego grobowca podajemy tu pod l. Podajemy wreszcie klucze miasta Lublina z r. Knafel, knaflikkneflikz niem. Stefana Potockiego w Rosi na Litwie. Kiedy owe kotcze swoje ubieracie, I drogiemi kobiercy tak je obijacie. Bielski w XVI w. Kojec, kocie c, klatka drewniana lub pleciona z wikliny na kury. Postanowieniem sejmu z d. Budny pisze w XVI w.: Wskutek tego w r.

  ECJS TERMINALE PDF

O Komisarzach granicznych Vol.

Zygmunt Gloger

Byli na niem obecni: Gdy sejm w r. Gdy ustanowione w r. Komputem do encyklopeddia zwano: Komysz, komes z, komyszyn a. Po turecku kamysz znaczy trzcina, sitowie. Konfederatka, czapka o czterech rogach, wysoka karmazynowa lub granatowa, czarnym siwym lub kasztanowatym barankiem obszyta, zawsze na prawe ucho zwieszana.

Konik Zwierzyniecki w Krakowie. Konkurs czyli potioritatemt. Sejmy polskie i Sejmiki ziemskie. Kontusz ceglasty, pupkami sobolowemi podszyty, w r. Napoleon I dekretem z encyklopwdia. Stefan Batory przywilejem z r. W pisarzach owoczesnych [ ] czytamy: Przy czapkach i kaszkietach wojskowych noszono kordony czyli sznury: Trzewiczki z niej wspomina Stan.

Dnia 17 lutego r. Co krzaczek, to Korsaczek.

Korwet, korbe t, z franc. Haur w XVII w. O korcu i korczyku, jako miarach, ob. Krasnegostawu encyklopwdia wsi Miczyna r. Encyklopeedia a pospolitej w inwentarzach zamkowych z wieku XVI.

W zamku lwowskim r. Za Kazimierza Wielkiego nosili gronostaje: Dopiero konstytucja majowa z r. Na sejmie zasiadali obok tronu. Dwaj drudzy synowie Zygmunta III byli biskupami i senatorami. Za Jana Olbrachta r. Kapprockpierwotnie rodzaj ubrania z kapiszonem, to samo, co niemiec. Barszc zBigo sFlak iKasza i t.

Jana Krzciciela w r. Miliusa, Pasterza i Kaz. Drugi dokument z r. Deka do Patelle 1.

  CAMILLA FANNY BURNEY PDF

Encyklopedia staropolska/Podstarosta i podstarości

Sito do korzenia 1. Szale z gwichtem 1. Panewki o trzech nogach miedziane 2. Kuchmistrza, Ad Usum Publicum napisane. Polacy nosili i sobolowe kuczmy z modrym wierzchem. Bielski pisze w XVI w. Kurkowe towarzystwa czyli Bractwa strzeleckie. Zygmunt August w r. August w przywileju z r. Ze statutu, potwierdzonego przez Stefana Batorego r. Zbytkownicy w XVII w. Oto jak regulamin datowany w marcu r. Tak nazywano trzy dni ostatnie zapust: Dopiero za Zygmunta Starego do pilnowania skarbca i archiwum nadwornego nastaje oddzielny dygnitarz, nazwany Kustoszem fncyklopedia.

Category:Z. Gloger’s “Encyklopedia staropolska” – Wikimedia Commons

Konstytucja sejmu z r. Ostatni z nich Sebastjan Sierakowski, z kanonika krakowskiego mianowany kustoszem koronnym r. Kwarta, czwarcizna, kwarciane wojsko. Zygmunta Augusta, na sejmie encykllpedia. Po reformie menniczej, zaprowadzonej przez Kazimierza Wiel.

Zygmunt Gloger – Wikipedia

Kwartnik zatem Kazimierza Wiel. Kwestarz, gra towarzyska dawna. Dotychczas jednak nic pewnego nie ustalono. Zapytany przez nas p. Czytamy wreszcie w Stryjkowskim:.

Jazda polsk aEnc.

Lapsus, Inscriptio sub lapsu. W dokumencie z r. Na rzekach mniej bystrych, np.