Transcript of DEMOKRASI BERPARLIMEN. DEMOKRASI BERPARLIMEN DEMOKRASI BERPARLIMEN? Satu sistem kerajaan yang dipilih. Get this from a library! Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. [Malike Brahim .] — On democracy and parliamentary government in Malaysia. Watch the latest videos from Demokrasi Berparlimen & Raja Berperlembagaan.

Author: Kigagor Mar
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 28 November 2011
Pages: 15
PDF File Size: 19.99 Mb
ePub File Size: 12.48 Mb
ISBN: 278-7-93685-362-2
Downloads: 44450
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Basar

Corak pemerintahan demokrasi ialah sistem raja berperlembagaan dan sistem republik. Sistem Raja Berperlembagaan ialah sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintahan tertinggi negara dan negeri.

Sistem Republik pula menolak institusi raja. Kerajaan ini diketuai oleh presiden. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Di negara Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina presiden memegang dua jawatan iaitu sebagai ketua kerajaan dan ketua negara. Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara.

Raja-Raja Melayu pula menjadi lambang taat setia rakyat. Melalui sistem ini rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Selaras dengan peredaran masa, beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa.

Sistem demokrasi berparlimen di negara kita berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera, dan stabil. Latar belakang sistem Demokrasi Berparlimen.

Selepas pembentukan Malaysia pada tahunjentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan. Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri. Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat.

Rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat berhak menyokong dan mengekalkan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa. Sistem demokrasi Berjaya mengekalkan kerajaan yang adil,sejahtera dan stabil. Ciri-ciri pemerintahan Demokrasi Berparlimen. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan negara kita. Perlembagaan merupakan jaminan kerajaan menunaikan tanggungjawab melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya.

Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September Perlembagaan negara kita mengandungi perkara. Perlembagaan Malaysia membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Negeri-negeri yang bergabung dengan Persekutuan Malaysia diberikan hak,kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan negeri. Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia.

Baginda tidak boleh bertindak bersendirian kecuali dalam perkara tertentu atas budi bicara Baginda. Yang DiPertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan Raja-Raja Melayu secara bergilir-gilir dalam tempoh 5 tahun sekali.

  DOBRZANSKI RYSUNEK TECHNICZNY PDF

Baginda merupakan tonggak kerajaan Malaysia ,ketua utama negara dan merupakan ketua tertinggi angkatan bersenjata. Baginda juga berkuasa mengampunkan atau menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera.

Baginda juga merupakan satu daripada tiga unsur parlimen. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Malaysia merupakan salah sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Ketiga-tiga badan harus dipegang oleh demojrasi yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa. Perundangan merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh demomrasi.

Manakala parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang- undang di negara kita. Parlimen juga merupakan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen. Parlimen adalah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita.

Ini merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh berparimen Perundangan. Parlimen berperanan menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Ahli Dewan Negara yang digelar senator ini mewakili setiap negeri dan mereka dilantik tanpa melalui pilihan raya.

DEMOKRASI BERPARLIMEN by NORLILY ZULKIFLI on Prezi

Seseorang Senator memegang jawatan selama tiga tahun. Senator mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.

Pada tahunberlaku pertambahan demokrsai kepada ahli. Mereka mewakili setiap kawasan pilihan raya seluruh Malaysia atau kawasan parlimen. Ahli dilantik melalui pilihan raya dan memegang jawatan dalam tempoh lima tahun. Tugas dewan ini adalah menggubal dan meluluskan undang-undang.

Berparlime yang digubal dinamakan Akta. Kabinet atau Jemaah Menteri merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri adalah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri.

Sistem berparlimen – Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal nerparlimen kerajaan,merancang dan menyelaraskan program pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. Pada masa ini, terdapat 26 buah kementerian yang bertanggungjawab dalam semua perkara. Seseorang menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio.

Menteri Tak Berportfolio akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri. Pada peringkat kementerian, pentadbirannya diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai kumpulan pegawai perkhidmatan awam.

Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan. Sesebuah kementerian pada kebiasaannya mempunyai jabatan pada peringkat pusat,negeri dan daerah.

Badan Berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu. Badan berkanun mempunyai peruntukan kewangan sendiri. Badan ini ditadbir oleh sesebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada Menteri yang berkenaan. Beberapa suruhanjaya ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan menguruskan kenaikan pangkat dan memantau disiplin dalam kalangan kakitangan awam. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit manakala perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan.

  FLUENT NHIBERNATE DOCUMENTATION PDF

Sistem mahkamah diwujudkan oleh perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman. Tugas-tugas mahkamah adalah mentafsir perlembagaan negara dan mentafsir undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan yang tidak sah di sisi undang-undang.

Demokrasi Berparlimen & Raja Berperlembagaan

Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara ini merupakan kuasa Badan Perundangan atau Parlimen. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. Melalui sistem ini, individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Urusan pelantikankenaikan pangkat dan pelucutan jawatan terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Seseorang hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah.

Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik. Tujuannya supaya hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang. Peguam negara merupakan penasihat undang-undang kerajaan. Peguam negara juga akan menjadi Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan.

Pilihan raya dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pilihan raya merupakan proses memilih wakil rakyat untuk demokraai sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan.

Manakala calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang melalui sistem majoriti mudah. Pilihan raya merupakan ciri penting sistem demokrasi berparlimen. SPR bertindak menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran dan mengendalikan pilihan raya. Pilihan raya umum diadakan 5 tahun sekali.

Pilihan raya umum di Sabah dan Sarawak diadakan secara berasingan. Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri disebabkan kematian, peletakan jawatan dan pelucutan jawatan.

Selepas kekosongan itu, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan demokrais hari bagi Sabah dan Sarawak. Calon daripada pelbagai parti yang denokrasi dibenarkan berkempen. Tempoh berkempen adalah antara 7 hingga 15 hari sahaja. Pembubaran Parlimen akan dilakukan oleh Yang di Pertuan Agong. Proses pilihan raya bermula dengan penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.